MyT Community Forum
شهر تاریخی آسپندوس آنتالیا - Printable Version

+- MyT Community Forum (https://forum.manageyourteam.net)
+-- Forum: Community Forum (https://forum.manageyourteam.net/Forum-Community-Forum)
+--- Forum: General discussion for MyT (https://forum.manageyourteam.net/Forum-General-discussion-for-MyT)
+--- Thread: شهر تاریخی آسپندوس آنتالیا (/Thread-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%D9%BE%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3-%D8%A2%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7)شهر تاریخی آسپندوس آنتالیا - hotlanita - 12-17-2017

شهر تاریخی آسپندوس آنتالیا
در قرن دوم و سوم میلادی رومیان باستان در شهر آسپندوس سالن تئاتری را با نام خود شهر بنا کردند که ظرفیتی 15000 نفره داشت. شهر آسپندوس در 47 کیلومتری شهر آنتالیا واقع شده است. آنتالیا به عنوان شهری با قدمت تاریخی هر ساله میلیون ها توریست را به خود جذب می کند یکی از این مکان های زیبای این شهر همین آمفی تئاتر آسپندوس است که امروزه چیزی جز خرابه باقی نمانده است اما همچنان بسیار باشکوه و دیدنی است که قطعا به مسافرین عزیز تور آنتالیا بازدید از این آثار تاریخی توصیه و پیشنهاد می شود.
 
[Image: as12.jpg]
 
[Image: as13.jpg]